W skrócie
Art Medical wspiera pracowników służby zdrowia w ich codziennych wysiłkach na rzecz poprawy życia swoich pacjentów.
Robimy to, przyjmując pionierskie podejście do projektowania naszych produktów i usług.

Misja

Wizja

Nasze wartości

Nasze produkty

Trzy główne czynniki wyznaczające nasze wartości

Performance


PERFORMANCE means being responsive to the needs of our customers, setting ourselves clear goals and standards and achieving them.

Innovation


INNOVATION means taking a pioneering approach to our products and services, being energetic, creative and passionate about everything we do.

Trust


TRUST is something we understand that we have to earn. We earn it by being friendly, approachable and listening to our Customers.

Nasze produkty

HIP Prosthesis
Knee Prosthesis
Trauma Products
Bone Cements
Saw Blades Products
Surgical Instruments